Σοφία Γκόλιαρα
Consultant , Internal Audit Services , based in Thessaloniki

Η Σοφία Γκόλιαρα σπούδασε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπου αποφοίτησε και συνέχισε τις σπουδές επιλέγοντας το Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Τίτλο Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (Μ.Ε.Τ.Κ.Ε.Λ) στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης.