ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Πακέτο Συμμόρφωσης IDD για μικρά και μεσαία ασφαλιστικά γραφεία

Με το ειδικά σχεδιασμένο Πακέτο Συμμόρφωσης IDD για μικρά και μεσαία ασφαλιστικά γραφεία το γραφείο σας μπορεί εύκολα , άμεσα , χωρίς περιττό κόστος και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας , να μεταβεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προιόντων. Η Experto Crede Consultants σχεδιάζει για εσάς τα απαιτούμενα έντυπα και προβλέπει για τις αποτελεσματικές διαδικασίες του γραφείου σας που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα σας.

Μάθε Περισσότερα

Πακέτο συμμόρφωσης GDPR για ασφαλιστικά γραφεία

Με το ειδικά σχεδιασμένο Πακέτο Συμμόρφωσης για τον GDPR για μικρά και μεσαία ασφαλιστικά γραφεία το γραφείο σας μπορεί εύκολα , άμεσα , χωρίς περιττό κόστος και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας , να μεταβεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας για τη Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα . Η Η Experto Crede Consultants σχεδιάζει για εσάς τα απαιτούμενα έντυπα και προβλέπει για τις αποτελεσματικές διαδικασίες του γραφείου σας που ενισχύουν την παραγωγικότητα την αποτελεσματικότητα σας και την ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεστε είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία.

Μάθε Περισσότερα