Πακέτο Συμμόρφωσης IDD για μικρά και μεσαία ασφαλιστικά γραφεία

Το βασικό πακέτο συμμόρφωσης για ασφαλιστικά γραφεία περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω:

  • Δημιουργία φακέλου συμμόρφωσης
  • Διαδικασία διανομής προϊόντων
  • Διαμόρφωση απαιτούμενων εντύπων
  • Επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία αναλυτική ενημέρωση και προσφορά και θωρακίστε την επιχείρησή σας σε εξαιρετικά προσιτό κόστος!