υπηρεσιεσ


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

N.4364/2016 (Solvency II) , Oδηγία IDD , Κανονισμός GDPR, Tαμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Ολοκληρωμένη λύση λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε όλες τις απαιτούμενες νομικές προυποθέσεις λειτουργίας

Υπηρεσία DPO

Ολοκληρωμένη λύση προσαρμογής στον κανονισμό GDPR καθώς και υπηρεσίες εξωτερικού DPO ειδικά για ασφαλιστικά γραφεία

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Σεμινάρια με θεματολογία ασφαλιστικής νομοθεσίας , GDPR, Διαχείρισης Κινδύνων, Soft Skills.

Στελέχωση

Στελέχωση Ασφαλιστικών γραφείων, δικτύου πωλήσεων και εξειδικευμένων στελεχών ασφαλιστικών εταιριών

Ειδικές Μελέτες

Διαγνωστικές μελέτες για την βελτιστοποίηση των εργασιών, Αναλύσεις Διαφορών, Κλαδικές Μελέτες

Εκδόσεις

Εκπαιδευτικά εγχειρίδια και βιβλία για την εκπαίδευση του σύγχρονου επαγγελματία του ασφαλιστικού κλάδου