Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες , ειδικές μελέτες και κλαδικές έρευνες /έρευνες ικανοποίησης πελατών

Οι υπηρεσίες εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ασφαλιστική νομοθεσία , οι μελέτες και έρευνες για τον κλάδο αλλά και οι ειδικές έρευνες ικανοποίησης πελατών που παρέχουμε είναι βασισμένες στην πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία μας και προσθέτουν αξία στη λειτουργία της επιχείρησης σας.

Πιστοποιημένες Μεταφράσεις Ασφαλιστικής Ορολογίας

Οι μεταφραστικές μας υπηρεσίες με εξειδίκευση στην ασφαλιστική ορολογία αλλά και την business ορολογία, επιτρέπουν την άμεση δραστηριοποίηση σας μέσω κατανοητής και ποιοτικής μετάφρασης των εντύπων , εγχειριδίων , διαφημιστικού υλικού και συμβολαίων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σας.