Δάφνη Χαμπάκη Daphne Champaki
Business Development Specialist

H Δάφνη Χαμπάκη σπούδασε οικονομικά στο Brunel University of London (BSc) από όπου και έλαβε και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο της. Επί σειρά ετών εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού , στην ABC Factors, στην Marfin Bank και στην Τράπεζα Πειραιώς. Η κα. Χαμπάκη , έχει αναλάβει τον νευραλγικό τομέα της ανάπτυξης και των πωλήσεων λόγω μακρόχρονης και επιτυχημένης εμπειρίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών προϊόντων.