Ως μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Experto Crede κατάφερε στα τέσσερα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της να αναλάβει και να ολοκληρώσει ένα μεγάλο αριθμό συμβουλευτικών έργων αυξάνοντας σημαντικά το πελατολόγιο της στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Experto Crede προσφέρει μία ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) και του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στην προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Με ειδίκευση στον ασφαλιστικό κλάδο και τις κανονιστικές του ιδιαιτερότητες προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες ειδικά για ασφαλιστικές επιχειρήσεις του Ν.4364/2016 & του Ν.4583/2018.

Παράλληλα, η εμπειρία της εκτείνεται και στον τομέα της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) στην ιδιωτική ασφάλιση καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, συλλόγους και σωματεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η Experto Crede αναλαμβάνει, επίσης, το Επιχειρηματικό Πλάνο (Business Plan) για τις επιχειρήσεις καθώς και ειδικές μελέτες που αφορούν τη διερεύνηση της αγοράς και την ικανοποίηση πελατών, ενώ παρέχει και υπηρεσίες σύνταξης, εξειδικευμένης μετάφρασης και ελέγχου εντύπων και εγχειριδίων που σχετίζονται με ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Το όνομα Experto Crede, η λατινική φράση για την «εμπιστοσύνη στον ειδικό», αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία μας αλλά και την προσήλωση μας στην παροχή αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Με πλεονέκτημα την ειδίκευση και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των στελεχών της, η Experto Crede δεσμεύεται να εκπληρώσει το όραμα της για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτό κόστος.