Ως μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών , η Experto Crede κατάφερε στα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας της να αναλάβει και να ολοκληρώσει ένα μεγάλο αριθμό συμβουλευτικών έργων αυξάνοντας σημαντικά το πελατολόγιο της στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με εξειδίκευση στον ασφαλιστικό κλάδο και τις κανονιστικές του ιδιαιτερότητες , η Experto Crede προσφέρει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης , του Εσωτερικού Ελέγχου ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης , καθώς και στην προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και του κανονιστικού πλαισίου για την αποτροπή Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Παράλληλα η εμπειρία της εκτείνεται και στον τομέα της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) στην ιδιωτική ασφάλιση καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικούς συνεταιρισμούς , συλλόγους και σωματεία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η Experto Crede αναλαμβάνει επίσης ειδικές μελέτες που αφορούν στη διερεύνηση της αγοράς καθώς και την ικανοποίηση πελατών , ενώ παρέχει υπηρεσίες σύνταξης, εξειδικευμένης μετάφρασης και ελέγχου εντύπων και εγχειριδίων που σχετίζονται με ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Το όνομα Experto Crede , η λατινική φράση για την «εμπιστοσύνη στον ειδικό» αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία μας αλλά και προσήλωση μας στην παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

H Experto Crede δεσμεύεται να συνεχίσει να εκπληρώνει το όραμα της για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στο μέγεθος και τις ανάγκες των πελατών της, χωρίς απαγορευτικό κόστος.