Οι ανθρωποι μας


Μυρτώ Χαμπάκη

Partner Advisory Services

Επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Experto Crede Consultants με πολυετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, έχει διατελέσει στέλεχος στον ελεγκτικό, τραπεζικό και συμβουλευτικό κλάδο. Στον ασφαλιστικό κλάδο εντάχθηκε το 2000 όπου εργάστηκε για μια δεκαετία στην ΕΑΕΕ παρακολουθώντας την εξέλιξη της Οδηγίας Solvency II.

Διαβάστε Περισσότερα  

H ομάδα μας

Η Ομάδα της Experto Crede Consultants αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και φορολογίας.