Μυρτώ Χαμπάκη

Partner Advisory Services , based in Athens

Ιδρυτής της εταιρίας και Επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Experto Crede Consultants. Προΐσταται των συμβουλευτικών υπηρεσιών (Advisory Partner), με μεγάλη εμπειρία σε συμβουλευτικά έργα για την πρακτική εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού GDPR σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διαμεσολάβησης .

Σοφία Γκόλιαρα

Consultant , Internal Audit Services , based in Thessaloniki

Η Σοφία Γκόλιαρα σπούδασε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπου αποφοίτησε και συνέχισε τις σπουδές επιλέγοντας το Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Τίτλο Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (Μ.Ε.Τ.Κ.Ε.Λ) στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

H ομάδα μας

Η Ομάδα της Experto Crede Consultants αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου.