ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι υπηρεσίες εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ασφαλιστική νομοθεσία, οι μελέτες και έρευνες για τον κλάδο αλλά και οι ειδικές έρευνες ικανοποίησης πελατών που παρέχουμε είναι βασισμένες στην πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία μας και προσθέτουν αξία στη λειτουργία της επιχείρησης σας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Οι μεταφραστικές μας υπηρεσίες με ειδίκευση στην ασφαλιστική ορολογία αλλά και την business ορολογία εν γένει, επιτρέπουν την άμεση δραστηριοποίηση σας μέσω κατανοητής και ποιοτικής μετάφρασης των εντύπων, εγχειριδίων, διαφημιστικού υλικού και συμβολαίων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Εξεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

MAKE IT EASY

Μετατροπή SFCR ή άλλων ενημερωτικών χρηματοοικονομικών δελτίων & δεικτών της εταιρείας σε εργαλεία marketing.