Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση VS FinTech / InsurTech και η ΠΕΕ 189/14.5.2021 της Τράπεζας της Ελλάδος για το «Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον – Regulatory Sandbox»

TΗ ραγδαία είσοδος του Insurtech καθώς και  η υιοθέτηση χρηματοοικονομικών τεχνολογικών εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στην τεχνολογία, έχουν κατ’ επανάληψη πυροδοτήσει πληθώρα συζητήσεων αναφορικά με την δυνατότητα  εποπτείας και την ανάγκη διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ χρηματοοικονομικών τεχνολογικών εργαλείων και προϊόντων σε σχέση με τα παραδοσιακά δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων  στην Ελλάδα.

Προσφάτως, έχουμε δει κατ’ επανάληψη διαβήματα των Επαγγελματικών Σωματείων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης είτε προς την Τράπεζα της Ελλάδος είτε το Συνήγορο του Kαταναλωτή, τα οποία  σύμφωνα με δημοσιεύματα , καταγγέλλουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι  «τα τελευταία χρόνια ο “πονοκέφαλος” στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προέρχεται αρχικά από τις online πλατφόρμες, online direct πωλήσεις και aggregators που είτε προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις και ωφελήματα μη προβλεπόμενα από το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο, είτε ευτελίζουν το ασφάλιστρο, είτε δεν τηρούν κανόνες προσυμβατικής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του καταναλωτή». Τα διαβήματα αυτά δεν επέφεραν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα αφού σύμφωνα τα ίδια δημοσιεύματα η εποπτεία  δεν διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν.4583/2018.Στα μέσα Μαΐου, η  Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την ΠΕΕ 189/14.5.2021 με την οποία κοινοποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία «Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος – Regulatory Sandbox) η οποία κινείται προς την κατεύθυνση της ευρύτερης ρύθμισης των εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech).

Συνοψίζοντας τα βασικά σημεία της ΠΕΕ 189/14.5.2021, προκύπτουν τα ακόλουθα :Ως χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech) ορίζεται κάθε είδος χρηματοοικονομικής καινοτομίας που βασίζεται στην πρόοδο της τεχνολογίας και μπορεί να οδηγήσει σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα , νέες εφαρμογές, διαδικασίες ή νέα προϊόντα με σημαντική επίδραση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στο πεδίο εφαρμογής της ΠΕΕ 189/14.5.2021 εμπίπτουν πέραν των τραπεζικών ιδρυμάτων και μεταξύ άλλων, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, οι εταιρίες leasing, οι εταιρίες παροχής πιστώσεων κλπ. Εξαιρείται όμως από το πεδίο εφαρμογής η δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων ως ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σύμφωνα με τον ν.4583/2018.Η ΠΕΕ 189/14.5.2021  δεν αποτελεί υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αλλά η συμμετοχή είναι αποτέλεσμα επιλογής της επιχείρησης.  Στην περίπτωση όμως που μια επιχείρηση επιλέξει να ενταχθεί στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον και μέχρι την οριστική έξοδο του υπό δοκιμή εργαλείου/προϊόντος από αυτό, δεσμεύεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πράξης. 

Εντός του Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος θα παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος εξατομικευμένη καθοδήγηση στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να ενταχθούν, ως προς την κατανόηση του πλαισίου εποπτείας για το συγκεκριμένο εργαλείο ή προϊόν υπό εξέταση , κυρίως σε θέματα συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα, μέσω εξατομικευμένου σημείου επικοινωνίας (single point of contact) , θα διευκολύνεται ο εναργής διάλογος μεταξύ της ΤτΕ και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον. 

Ή ένταξη στο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον προϋποθέτει διάφορα στάδια από την αίτηση συμμετοχής των επιχειρήσεων μέχρι το στάδιο ολοκλήρωσης της δοκιμής και εξόδου κατά την διάρκεια των οποίων υπάρχει συστηματική ανταλλαγή στοιχειών μεταξύ της ΤτΕ και των εταιριών.Eίναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη Πράξη, αποτελεί την συνέχεια ενεργειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα ESMAEBA και ΕIOPA και αναμφισβήτητα αποτελεί κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν τα  κανάλια διανομής στην ασφαλιστική αγορά μεταμορφώνονται ραγδαία.  Και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη εάν λάβουμε υπόψη την αλματώδη πρόοδο στην τεχνολογία αλλά και τις ουσιαστικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω COVID- 19 που οδήγησε και εξακολουθεί να οδηγεί σε Πανευρωπαϊκό – και παγκόσμιο – επίπεδο στην αύξηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Με δεδομένη την  προγραμματισμένη αναθεώρηση της IDD εντός του έτους  θα πρέπει να αναμένουμε την ένταξη της  ψηφιακής τεχνολογίας εντός του κανονιστικού πλαισίου, με τελικό στόχο  τη δημιουργία φιλικών κανόνων ως προς το ψηφιακό περιβάλλον διανομής που αναδύεται, πάντα τηρουμένων όμως των ισορροπιών με τα υφιστάμενα κανάλια διανομής, έτσι ώστε παράλληλα με την ενίσχυση της καινοτομίας και ο ανταγωνισμός να παραμείνει υγιής και ο πελάτης να απολαμβάνει υπηρεσίες ποιότητας από όποιο κανάλι προτιμά για την εξυπηρέτηση του.