Εποπτικές Αναφορές Solvency II : Συστηματικής Ταξινόμησης XBRL 2.8.0 και μοντέλα  DPM

Εποπτικές Αναφορές Solvency II : Συστηματικής Ταξινόμησης XBRL 2.8.0 και μοντέλα DPM

Την 29η Ιουλίου, η ΕΙΟPA προχώρησε στη δημοσίευση της τελικής έκδοσης για την Συστηματική Ταξινόμηση XBRL 2.8.0 και των σχετικών μοντέλων DPM που αφορούν στην εφαρμογή του πλαισίου του τρίτου Πυλώνα της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Διαβάστε Περισσότερα